De ambitie van Smart Organizing Network

  • jul 2016
  • 355

Het Smart Organizing Network is een initiatief van de Vrije Universiteit en Winkwaves. Zij vinden elkaar in de ambitie om de organisationele omgeving waarin mensen werken leuker, spannender en effectiever te maken middels Smart Technology.

De VU wil via het Smart Organizing Network enerzijds haar wetenschappelijke kennis op dit gebied op een toepassingsgerichte manier delen, en anderzijds de interactie opzoeken met de praktijk van mensen en organisaties die op nieuwe manieren willen gaan samenwerken en organiseren. Hierdoor sluiten onderwijs en onderzoek aan bij de ontwikkelbehoeften en vragen in de praktijk.

Winkwaves wil via het Smart Organizing Network enerzijds haar praktische ervaring over social enterprise software als instrument voor smart organizing delen, en anderzijds meer leren over de sociale samenwerkingsmechanismen die middels social enterprise software ondersteund kunnen worden. Hierdoor kunnen ze haar producten en diensten doorontwikkelen vanuit goed onderbouwde (wetenschappelijke) kennis.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan