Idee voor onderzoeksvraag: smart technologie als structurerend instrument

  • jan 2017
  • Dr. Rene M. Jansen
  • 651

In het social interview van @tinemoser doet @petergroenewegen een aantal heel interessante uitspraak:

Er is veel minder bekend over de vraag hoe samenwerking versterkt zou kunnen worden door op de juiste momenten over zaken te spreken enerzijds vwb inzet in een tijdcyclus gedreven door de organisatie anderzijds een meer persoonlijke tijdcyclus.

Het triggert bij mij een interessante gedachtengang met afgeleide onderzoeksvraag:

  • er is om samen te werken behoefte aan afstemming over wie wat wanneer doet
  • in essentie zijn er altijd twee uitersten om te organiseren: 'the firm' (hoge organisatiekosten, lage transactiekosten) en 'the market' (lage organisatiekosten, hoge transactiekosten)
  • nu 'kiezen' mensen en organisaties nagenoeg altijd voor 'the firm', ofwel: vastgelegde vergadermomenten, overlegstructuren, jaarcycli, etc, waarmee duidelijkheid en voorspelbaarheid in de agenda's is en het schaarse goed 'tijd' van medewerkers wordt gemanaged
  • hoe zou het werken als je smart technologie inzet om de afstemmomenten en processen te organiseren op de momenten dat ze er echt toe doen, in plaats van dat je het doet omdat het dan in het proces past?
  • wat ik voor me zie is een soort super-intellegente 'social datumprikker-agenda' die per dag adviseert wat voor jou relevant is om te doen, in afstemming met en voor alle mensen met wie jij samenwerkt
  • daarmee zou je wel eens tot de ultieme wendbare organisatie kunnen groeien met een nieuw optimum tussen 'the firm' en 'the market'

Is dit idd een interessant vraagstuk om een of meer afstudeeronderzoeken over te formuleren?

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan