cum laude

  • mrt 2017
  • Christine Moser
  • 626

Voor wie geinteresseerd is, zie onder de toelichting over cum laude uit de "regels en richtlijnen" van de examencommissie (ook te vinden op Vunet).

14. Judicium
De examencommissie kent het judicium ‘cum laude’ toe indien is voldaan aan de volgende eisen:
a) het gewogen gemiddelde van alle in cijfers uitgedrukte beoordelingen is een 8,0 of hoger en voor de thesis is ten minste een 8,0 behaald
b) de cijfers voor onderwijsonderdelen in de master zijn behaald zonder een hertentamen af te leggen (waarbij een “NS” niet telt als tentamengelegenheid)
c) de cijfers zijn behaald binnen de nominale studieduur, te vermeerderen met maximaal zes maanden bij een bachelorprogramma en twee maanden bij een masterprogramma
d) eventueel afgelegde extra onderwijsonderdelen tellen niet mee in de bepaling van het gemiddelde
e) als niet meer dan voor 60 EC aan vrijstellingen is verleend op het totaal van het bachelorprogramma of als niet meer dan 12 EC aan vrijstellingen is toegekend op het totaal van het masterprogramma
f) tijdens de studie van de kandidaat is geen fraude geconstateerd.
g) voor studenten die eerder dan september 2016 met de bachelor- of masteropleiding zijn gestart, geldt een overgangsregeling, zie bijlage 5
Het judicium ‘cum laude’ wordt vermeld op het diploma en op het diplomasupplement.


Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan