feedback H3

 • mrt 2017
 • Christine Moser
 • 5
 • 1
 • 2590

Beste allen,

bijgaand de feedback. Voor volgende week hebben we afgesproken dat iedereen haar/zijn (conceptversie van de) vragenlijst/topic list inlevert. Ik weet niet of ik internet heb in de trein, dus bij wijze van uitzondering moeten we de deadline zetten op woensdag 9 uur. Dan kan ik namelijk alles op mijn laptop zetten en onderweg werken. Wanneer je eerder inlevert, zal ik proberen ook eerder feedback te geven! Tussentijdse vragen kunnen hier op het netwerk gesteld worden (wellicht ook graag aan de grotere groep).

Verder: @pimschmidt en @evabierens wanneer jullie een (concept)versie van H3 hebben ontvang ik die graag. Ik hoor graag van tevoren wanneer jullie die willen inleveren.

Algemeen: let op een goede structurering van H3. Zo'n hoofdstuk bevat verschillende onderdelen, die je expliciet in kopjes kunt benoemen (bijv. onderzoeksdesign, setting, sample/respondenten/onderzoekspopulatie, methoden, dataverzameling, operationalisering, analyse). Je kunt de structuur ook impliciet uit de tekst laten blijken. Wat NIET kan is in dat hoofdstuk heen en weer springen (dus iets zeggen over setting, dan design, dan weer setting). Ik heb dit aangegeven in mijn commentaar.

Ik heb nog nagevraagd wat betreft de volgorde van vragen in de survey, hierbij het antwoord van Ed Sleebos:

"Het is belangrijk (of eigenlijk theoretisch gewenst) dat je de vragenlijsten volgens de causaliteit van je model afneemt (dus eerst een voorspeller en dan pas de uitkomst…)." Misschien is ook dit handig (uit een van de theses, zie onder): "Bovendien is een psychologische scheiding in de vragenlijst gemaakt, door in het midden van de vragenlijst de vragen te stellen over de achtergrond van de respondent, waardoor het lijkt alsof de onafhankelijke en afhankelijke variabelen niet aan elkaar gerelateerd zijn (Podsakoff et al., 2003)."

Om nog duidelijker te maken wat ik bedoel, en ook nog meer te helpen bij het verder uitwerken van (eigenlijk alle) de hoofdstukken, bijgaand een lijst met zeer goed beoordeelde theses van vorig jaar (allen 8,5 of hoger, meeste cum laude afgestudeerd). NB er zijn verschillen tussen de theses, en ook verschillen tussen de theses en de focus van mijn feedback. Hierbij geldt: ga altijd voor jouw eigen betoog en argumentatielijn; en geef zo veel mogelijk informatie. Dit is leidend, en staat voorop (los van wat er in andere theses gebeurt).

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2561434_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2574820_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2547517_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2582246_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2547515_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_1817531_0.pdf

http://www.ubvu.vu.nl/pub/fulltext/scripties/26_2548395_0.pdf

Reacties

één reactie, 10 maart 2017
 • En nog iets vergeten, namelijk de peer review indeling- bij deze:

  - Joeri en Lars

  - Brian en Pim

  - Eva en Anne Fay

  Extra feedback onderling mag natuurlijk altijd (bijv Brian en Lars). De reden om jullie nu aan iemand anders te koppelen is dat het soms juist goed is om iemand met een frisse blik een stuk te laten lezen. Deadline is ook hier woensdag maar dan gewoon 11 uur (tenzij onderling anders afgesproken).

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan