Social interview met Peter Groenewegen

 • dec 2016
 • Christine Moser
 • 4
 • 761

Peter, welkom in dit social interview. Een tijdje geleden begonnen we met het "Smart Organizing Network" in samenwerking met @renejansen, @basreus, @miloureiche en @marienvanos. Ondertussen zijn we een paar maanden verder, is er heel wat gebeurd (bijvoorbeeld ons Smart Organizing Event) en zijn er weer nieuwe ideeën. Als je terugdenkt aan het begin van Smart Organizing, wat is je bijgebleven? Wat is volgens jou de essentie van "smart organizing"?Reacties

4 reacties, meest recent: 23 januari 2017
 • Het begin heb ik op afstand meegemaakt. Misschien is onderstaande nog van voor het begin? In elk geval een antwoord op je vraag.

  De essentie van 'smart organizing' is bijvoorbeeld het inzetten van mensen en hun tijd; informatietechnologie en relaties op zo'n manier dat organiseren plezieriger wordt.

  (1) Voor veel leden van een organisatie is het lastig om de manier waarop werkprocessen worden georganiseerd in te vullen vanuit hun sterke kanten en sterke momenten. Smart zou zijn om daar meer op aan te sturen in de ondersteunende tools en technologie.

  (2) Veel organisaties besteden energie aan zaken als registratie en administratie waar niets mee gedaan word, dat worden gewoonten die lastig te verwijderen zijn. Smart zou zijn om het minder te doen.

  (3) De omgeving waarin relaties in organisaties worden "geprogrammeerd" hangt op hierarchie, ruimte en taken. Of die relaties daar optimaal bij passen wordt zelden bekeken. In onderzoek is wel eens gevraagd naar de mate waarin relaties positieve of negatieve energie bijdragen aan het bereiken van resultaten. Het zou smart zijn als de energiebalans van een relatienwerk zo nu en dan eens gemeten zou worden en relaties en bijeenkomsten met negatieve energie onder loupe worden genomen.

 • Je zegt dat het smart zou zijn om bij het inrichten van werkprocessen meer te kijken naar de sterke en zwakke momenten. Kun je hier een voorbeeld van geven? En doel je dan ook op het beter matchen van processen en medewerkers, wil zeggen dat medewerkers meer vanuit hun eigen sterke en zwakke kanten zouden moeten werken?

 • Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop samenwerking versterkend werkt voor wat betreft bijvoorbeeld met wie je wel en wie je niet wil samenwerken. Bijvoorbeeld in netwerk onderzoek werken medewerkers leiver samen met aardige redelijk competente collega's dan met onaardige maar supercompente mensen.

  Er is veel minder bekend over de vraag hoe samenwerking versterkt zou kunnen worden door op de juiste momenten over zaken te spreken enerzijds vwb inzet in een tijdcyclus gedreven door de organisatie anderzijds een meer persoonlijke tijdcyclus.

  Voor wat betreft het eerste proces, veel interactie wordt gedreven door de regelmaat van processen zoals begroten, projectplanning kortom door deadlines en minder door de vraag welke zaken we wie echt bij moeten hebben, en op welk moment in dit werkritme de medewerkers het best met elkaar kunnen interacteren. Een voorbeeld is het dilemma om plannen en begroting met elkaar te verbinden. Een begroting heeft een jaar cyclus met een afronding en bespreking en implementatie in het najaar en beleidsplannen worden door het jaar heen maar bij voorkeur lijkt het niet in het najaar besproken voor de begroting.Een tweede voorbeeld in ons eigen beroep, hoe kun je op het juiste moment docenten mee laten praten over onderwijs, voordat de planning is gemaakt voor wie wat doet, of laat je ze pas mee doen als het vak is toegewezen. Het tijdstip waarop je de docenten inzet zal invloed hebben op de mate waarin ze zich in willen zetten.


  Een tweede proces dat relevant is, is dat de meeste mensen een ritme nastreven waarbij ze sommige overleggen liever op een moment/tijdstip op de dag of in de week zouden willen. Het is echter lastig met gewone agenda's en doodle achtige technieken dat moment ook echt te vinden. Inzicht in wanneer het optimaal is zou kunnen helpen om de dagelijkse werkcyclus te optimaliseren voor individuen en groepen.

Wil je een reactie geven? Meld je dan eerst aan